dijous, 28 de juliol de 2011

JA SOM ENTITAT COL.LABORADORA DE LA GENERALITAT!!!!

Per fi!! Una bona notícia !!!  Avui el carter ens ha portat una carta certíficada, era la notificació de la Generalitat, concretament de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat. La resolució diu el següent:


Per tant, resolc: 

Inscriure al Registre d'associacions de protecció i defensa dels animals a l'entitat Amics dels gats de la Floresta la qual obté el títol d'entitat col.laboradora del Departament d' Agricultura, ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural .

Tenim el número 151

1 comentari: